Veiligheid bij plaatsing van glas

Veiligheidsmaatregelen

Bij het opstellen van een offerte zullen wij altijd de veiligheid tijdens het plaatsen van glas mee- calculeren. Alle maatregelen die wij in acht nemen voor het optimaliseren van de veiligheid vloeien voort uit de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

Voorbeelden hiervan zijn dat wij gebruik kunnen maken van een montagelift met een zuiginstallatie, een gevelridder of een steiger wanneer wij glas plaatsen op de eerste en/of tweede verdieping. In de meeste gevallen is het plaatsen van glas middels een ladder niet verantwoord.

Bij het plaatsen of vervangen van grote dubbele ruiten is in veel gevallen niet alleen de veiligheid, maar ook de efficiency ermee gediend dat we een steiger opbouwen en een kraan inschakelen. Hoewel dit zorgt voor extra kosten, komt dit de snelheid waarmee wij het glas kunnen plaatsen ten goede. Dit zorgt natuurlijk weer voor lagere plaatsingskosten.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Als specialist in glas en glastoepassingen dragen wij de verantwoordelijkheid de geldende veiligheidsnormen na te leven.

Sinds maart 2005 is in de Wet opgenomen dat de opdrachtgever eveneens verplicht is toe te zien op naleving van de veiligheidsnormen bij werkzaamheden die in zijn opdracht worden uitgevoerd.

Dit betekent dat de opdrachtgever en de aannemer of uitvoerder (de opdrachtnemer) een gedeelde verantwoordelijkheid dragen voor het veilig (laten) uitvoeren van de werkzaamheden. Wij verwijzen u voor een definitie en eventuele vragen door naar de site van de Arbeidsinspectie.